Column

We zien elkaar zeker!

Het jaar 2018 zit erop, en voor de meeste ondernemers is het een goed jaar geweest. Dat houdt ook in dat werknemers een goed arbeidsjaar achter de rug hebben, hoewel ik het vreemd blijf vinden dat er in dit land meer dan een miljoen mensen opgeteld in de WW, WIA en bijstand niet meedoen.

Deze mensen zullen niet allemaal deels of fulltime kunnen werken, maar toch, zij wonen hier al en kennen de taal, terwijl we volop mensen uit andere Europese landen moeten invliegen, woningen moeten zoeken, en een vak leren in met name de industrie, zorgen bouwsector.

Over die bouwwereld; wij maken het de laatste jaren dagelijks mee dat onze collega’s de enige Nederlands sprekenden op de werkvloer zijn, dat is echt vreemd.

Dit probleem is onlangs ook weer besproken met provinciale en lokale bestuurders, samen met ondernemers op uitnodiging van het goed lopende Platform Bedrijven Utrecht-West. In heel Utrecht-West kunnen we de wensen van ondernemers terugbrengen tot vier belangrijke thema’s, te weten:

  • Maak ruimte voor groene nieuwe bedrijfsterreinen;
  • Maak ruimte en bouw goede, niet te dure woningen ook in het weiland, aangrenzend aan steden en dorpen;
  • Zorg voor beter openbaar vervoer en fietspaden vanaf Woerden de polders in richting Noord en Zuid, graag in combinatie met glasvezelverbetering zodat we minder hoeven rijden;
  • Laten we met z’n allen serieus werk maken van goed technisch onderwijs zodat kinderen die hier wonen, blijven, goed opgeleid zijn, en later ook mooie jaren kunnen beleven, net als wij nu als werk- of ondernemer.

Dit jaar vond ik het fijn om van de Provincie te horen dat we vanaf 2020 iets meer bedrijfsterrein krijgen in de Lopikerwaard. De komende jaren zullen we serieus werk maken van woonruimte en internetinfra. Persoonlijk denk ik dat we niet hard genoeg gaan in deze regio met glasvezel, automatisering en robotisering, en moeten we oppassen dat we niet links en rechts ingehaald worden.

Drie jaar geleden ben ik in duo met Harry van Zandwijk deze column begonnen, we stonden aan de vooravond van deze economische voorspoed, maar zo voelde het toen nog niet.

Als ondernemers zagen we begin 2016, vooral kansen in innovatie, zowel van producten als diensten, en dat is nu nog zo! In ons bedrijf gaan wij door, samen met zoveel mogelijk lokale werknemers, toeleveranciers en klanten, in het slim en duurzaam maken van beveiligings- en elektrotechnische systemen voor machines en gebouwen.

Dat vraagt veel verbeter- en innovatiekracht, en daarom draag ik het stokje van deze column graag over aan nieuwe en capabele ondernemers uit deze mooie en florerende Lopikerwaard.
We zien elkaar zeker!

Wim van den Pol